استفاده از وان های بادی جهت آب درمانی در منزل

 امروزه استفاده از نمک های دریایی  و همچنین آب درمانی در مواردی  نظیر دردهاى استخوانى، دردهای مفصلى، بیماریهاى پوستى، خستگى های مزمن، مبارزه با افسردگى و بهبود گردش خون بسیار موثر است . شما با استفاده از این وان های می توانید بدون نیاز به استخر در منزل خودتان آب درمانی را آغاز کنید